YATIRIM SÜRECİ NASIL İLERLER?

1-Araziyi ziyaret ettiniz mi?

2-Uygulanması düşünülen yatırım araziyi de içeriyor mu?

3-Araziyi belediyeden kontrol ettiniz mi?

4-Arazi için alınan tüm lisanslar ve resmi izinleri kontrol ettiniz mi?

5-Yetkili makamlarca verilen arazinin imar iznini kontrol ettiniz mi?

6-Eğer mülk tek projeyse arsa sahibiyle noter huzurunda ön satış sözleşmesi yaptınız mı?

7-Eğer mülk önceden kiralanmışsa kira sözleşmesini kontrol ettiniz mi?

8-Eğer mülkte oturan bir kiracı varsa, satıcı tarafından kiracıya ihtarda bulunulmuş mu?

9-Mülkiyetin devri için tapu müdürlüğünden alıcı ve satıcı olarak ortak anlaşma yapıldı mı?

10-Yeni sahip günü geçmiş emlak vergilerinden sorumludur. Dolayısıyla gelecekte yaşanabilecek olası bir durum için satış sözleşmesine özel bir madde eklendi mi?

11-Sözleşmenin hem İngilizce hem de Türkçe hali sizde var mı?

12-Sözleşmenin noter onaylı hali hem İngilizce hem de Türkçe olarak sizde mevcut mu?

13-Tapu müdürlüğüne tapu devri için başvuruda bulunuldu mu?

14-Tapu kaydını kontrol ettiniz mi?

15-Tapu devri için tapu müdürlüğüne tapunun aslı veya arazinin açıklamalı konumu gösteren belge, pasaport, kimlik ve son pasaportunuzda bulunan fotoğrafın 2 nüshasını yanınızda getirdiniz mi?

 


 

NEDEN TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPMALISINIZ?

1-İstanbul Uli-PwC 2013 raporuna göre Avrupa’da gelişmesi beklenen şehirler arasında ilk sırayı aldı.

2-Türkiye’de yıllık olarak 500.000 ev satışı yapıldı.

3.Yaklaşık 400 noktaya İstanbul’dan direkt uçuş, ana şehirlere 22 direkt uçuş bulunmakta.

4-75 milyon nüfusun %50 ‘si 30 yaş altı.

5-Kentleşme oranı 2012’de  %76.8,2023’de %84 olması bekleniyor.

6-Ekonomik büyüme 2010 ve 2011’de %9.2 ve %8.5 olmuştur.

7-2050’de dünyadaki en büyük ekonomiye sahip olması bekleniyor.

8-Dünyadaki en büyük ekonomiye sahip 16.ülke,2012 GDP Usd 774bn

9-Yatırım için potansiyel olan diğer şehirler ise Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Adana ve Mersin’dir.

10-Türkiye 2012’de 36.776.000 turist tarafından ziyaret edildi.

11-Türkiye turizm bakımından en iyi 6.ülke seçilmiştir.

12-1 milyon nüfusun üzerinde bulunan 19 şehir vardır.

13-İstanbul Türkiye’nin ofis ihtiyaç potansiyeline sahip finans merkezidir.


 

GEREKLİ OLAN BELGELER

1-Pasaport tercümesi kopyası

2-Pasaport kopyası

3-Vekalet (Noterden arazi için gerekli olan işlemleri yapabilmek için)

4-Vergi numarası

5-4 adet fotoğraf (2 tane vekalet için, 2 tane tapu için)

6-Mülk satışı için satış sözleşmesi

7-Mülkün askeri izin kontrolü

8-Kimlik fotokopisi

9-Tapu fotokopisi

Yatırım Yatırım ,Yatırım Yatırım